Hardware & Software System

Rəqəmsal Xidmətlər

Kiçik müəssisə və fiziki şəxslərin işinə rəqəmsal texnalogiyaların tətbiqi. CRM müştəri münasibətlərinin təşkili. Kompüterlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Bu və bir çox digər rəqəmsal xidmətlər…

Kagiz gelem

Market, Kafe, Xidmət Obyektlərində

Proqramlaşdırma

Siz hələ də hesabatınızı kağız qələm və kalkulatordan istifadə edərək aparırsınız. Biz sizin ticarət obyektlərində bütün hesablaşmaların sadə şəkildə avtomatlaşdırılmasını təmin edə bilərik. Asan və sadə proqramlaşdırma təkcə ticarət obyektlərini deyil həm də xidmət və kiçik istehsal müəssisələrini də əhatə edə bilər. Proqramla tanış ol