Hardware & Software System

Rəqəmsal Xidmətlər

Kiçik müəssisə və fiziki şəxslərin işinə rəqəmsal texnalogiyaların tətbiqi. CRM müştəri münasibətlərinin təşkili. Kompüterlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Bu və bir çox digər rəqəmsal xidmətlər…